Το kepsype.gr χρησιμοποιεί cookies δικά του αλλά και cookies τρίτων (third party), για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεσθε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας

Διαγνωστική Εκτίμηση

Ποιος είναι ο σκοπός της διαγνωστικής διαδικασίας;

Σκοπός της διαγνωστικής διαδικασίας είναι η βαθύτερη κατανόηση της προσωπικότητας του εξεταζόμενου ώστε να περιγραφούν και να εξηγηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Στα πλαίσια μιας συστημικής οπτικής αποκομίζουμε μια ολιστικότερη εικόνα για τον εξεταζόμενο και τις σχέσεις του με τους σημαντικούς του ανθρώπους.  Αυτή η εικόνα εμπεριέχει στοιχεία από την ιστορία του, τις σχέσεις στη γονεϊκή και τη δική του οικογένεια, τη στάση του προς τους ρόλους που καλείται να αναλάβει ως επαγγελματίας, ως σεξουαλικός σύντροφος, ως γονέας, τη δημιουργικότητά του, την αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων του, την αυτοεκτίμησή του κ.λ.π. Ο εξεταστής, αξιοποιώντας την κλινική του εμπειρία, διαμορφώνει μια εικόνα η οποία είναι εξελισσόμενη και όχι στατική.  Άλλωστε, ανθρώπινος εγκέφαλος διαθέτει πλαστικότητα και εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωή μας καθώς διαμορφώνεται με βάση τις εμπειρίες μας.

 

Τι περιλαμβάνει;

Κατά τη διαγνωστική εκτίμηση πραγματοποιείται λήψη ιστορικού και χορηγούνται ερωτηματολόγια, τεστ προσωπικότητας και προβολικά τεστ.  

 

Πού ωφελεί;

Η εν λόγω διαδικασία είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον θεραπευτικό σχεδιασμό καθώς αποκαλύπτονται τα βασικότερα θέματα που θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί το άτομο στη θεραπευτική του πορεία ενώ ο ψυχοθεραπευτής καταλήγει στις θεραπευτικές παρεμβάσεις που θα είναι αποτελεσματικότερες.