Όροι Χρήσης kepsype.gr

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της ιστοσελίδας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων (ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε).

 

Το ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε εδρέυει στη τοποθεσία:
Λεωφ. Ιασωνίδου 54Β, Ελληνικό 167 77 , Ελλάδα
 

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα θεωρούμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις στο σύνολό τους. 

Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, την Προκήρυξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Κοινοποίηση Αποποίησης Ευθυνών και οποιαδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες: "Πελάτης", "Εσάς" και "Σας" αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας. "Η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς", "Εμείς" και "Εμείς", αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητες για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συνεδριάσεις καθορισμένης διάρκειας είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τις ανάγκες του Πελάτη όσον αφορά την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ελλάδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, την κεφαλαιοποίηση ή / και αυτή ή αυτές, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ως αναφερόμενη στο ίδιο.

Cookies

Η λειτουργία της σελίδας μας περιλαμβάνει τη χρήση cookies. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε, συναινείτε στη χρήση cookies σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies για να μπορέσουν να ανακτήσουν τα στοιχεία του επισκέπτη για κάθε επίσκεψη αλλά και για γενικότερα στατιστικά χρήσης. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και την ευκολία χρήσης των επισκεπτών αυτών.

Άδεια

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, το ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε. ή/και οι δικαιοπάροχοί της είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να προβάλετε και/ή να εκτυπώσετε σελίδες από το https://www.kepsype.gr για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

Δεν επιτρέπεται :

 1. H πώληση, ενοικίαση ή παροχή υπό άδειας του υλικού του https://www.kepsype.gr
 2. Η αναπαραγωγή, διπλοτυπία ή αντιγραφή υλικού από το https://www.kepsype.gr
 3. Η αναδιανομή του περιεχομένου από ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε (εκτός και αν το περιεχόμενο είναι κατασκευασμένο ειδικά για αναδιανομή).

Σύνδεσμοι προς το περιεχόμενό μας

 1. Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να έχουν συνδέσμους προς την ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση::
  1. Κυβερνητικές υπηρεσίες
  2. Μηχανές αναζήτησης
  3. Οργανισμοί ειδήσεων
  4. Οι online διανομείς καταλόγων, όταν μας παραθέτουν στον κατάλογο τους μπορούν να συνδέονται με την τοποθεσία μας στο Web με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με υπερσυνδέσμους με τις ιστοσελίδες άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων.
 2. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς την αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του ιστοτόπου, αρκεί ο σύνδεσμος: (α) να μην είναι παραπλανητικός (β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, τη προώθηση ή την έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του συνδεδεμένου μέρους.
 3. Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά την κρίση μας άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:
  1. γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές και / ή επιχειρήσεις, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια, η American Automobile Association, η AARP και η Ένωση Καταναλωτών,
  2. dot.com κοινοτικές σελίδες,
  3. ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων φιλανθρωπίας,
  4. διανομείς διαδικτυακών καταλόγων,
  5. διαδικτυακές πύλες (internet portals),
  6. λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις, και
  7. εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα συνδέσεων από αυτούς τους οργανισμούς εάν διαπιστώσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα μας αντικατοπτρίζει δυσμενώς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, επαγγελματικές ενώσεις ή άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, ευκαιρίες στο σπίτι, δεν επιτρέπεται να συνδέονται), (β) ο οργανισμός δεν έχει καθόλου ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας, (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα που σχετίζεται με τον υπερσύνδεσμο υπερβαίνει την απουσία του, και δ) όταν ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών σχετικά με τους πόρους ή είναι διαφορετικά σύμφωνο με το συντακτικό περιεχόμενο ενός ενημερωτικού δελτίου ή παρόμοιου προϊόντος που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς την αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες ιστοτόπου, αρκεί ο σύνδεσμος: (α) να μην είναι παραπλανητικός, β) να μην υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, τη προώθηση ή την έγκριση του συνδεόμενου μέρους και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες · και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του συνδεδεμένου μέρους.

 

Αν είστε από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας, πρέπει να μας ενημερώσετε αποστέλλοντας ένα e-mail στο info@kepsype.gr. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή / και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα των διευθύνσεων URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, και μια λίστα των διευθύνσεων URL στον ιστότοπό μας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για να σας απαντήσουμε.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με τον ιστότοπό μας ως εξής:

 1. Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα, ή
 2. Με τη χρήση συνδέσμου (URL) στον οποίο θα μεταφέρονται, ή
 3. Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της σελίδας μας ή υλικού τους που βγάζει νόημα στο πλαίσιο και μορφή λειτουργίας του συνδεδεμένου μέρους

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε ή άλλου γραφικού στοιχείου της σελίδας χωρίς συμφωνία άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Iframes

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια (iframes) γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση του ιστοτόπου μας.

Διατήρηση δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή κάποιον συγκεκριμένο σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ανά πάσα στιγμή αυτούς τους όρους και τις πολιτικές σύνδεσης. Συνεχίζοντας να συνδέεστε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε και τηρείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας

Αν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα ανάρμοστο για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε ή να απαντήσουμε άμεσα σε εσάς.

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο ενημερώνεται συνεχώς.

Ευθύνη Περιεχομένου

Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις ισχυρισμούς που προκύπτουν από ή βασίζονται στον ιστότοπό σας. Απαγορεύονται σύνδεσμοι σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπού σας ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσφημιστικό, άσεμνο ή εγκληματικό ή που παραβιάζει ή υποστηρίζει την παράβαση οποιονδήποτε δικαιώματα τρίτων.

Αποποίηση ευθυνών

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν εγγυήσεων που επιβάλλει ο νόμος όσον αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα προς χρήση ή / και τη χρήση εύλογης μέριμνας και δεξιοτήτων). 

Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν θα:

 1. περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή σας για θάνατο ή τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια
 2. περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή σας για απάτη ή δόλια παραπλάνηση
 3. περιορίσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 4. αποκλείει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή σας που δεν μπορεί να αποκλειστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης ή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση νόμιμης υποχρέωσης.

 

Στο βαθμό που η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης.

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.