Δυσλεξία

Σε ποιους απευθύνεται;

Τα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης απευθύνονται σε ενήλικες που έχουν διαγνωσθεί με Δυσλεξία κατά την παιδική ηλικία ή δεν έχουν διαγνωσθεί, παρόλα αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες στην ενήλικη ζωή στην ανάγνωση, στον γραπτό λόγο (ορθογραφημένη γραφή), στον προφορικό λόγο, στην κατανόηση ενός κειμένου, στα μαθηματικά στον χωροχρονικό προσανατολισμό, στην μνήμη, στην ανάπτυξη λεξιλογίου κλπ. Η παρέμβαση απευθύνεται σε επαγγελματίες ή φοιτητές , στους οποίους τα συμπτώματα της Δυσλεξίας  δυσχεραίνουν την επαγγελματική τους ζωή και την καθημερινότητα τους.

Ποιοι είναι οι στόχοι του  προγράμματος;

 • Βελτίωση Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων.
 • Ορθογραφημένη γραφή.
 • Ενίσχυση της Αναγνωστικής Ευχέρειας.
 • Βελτίωση Οπτικής και Λεκτικής Μνήμης.
 • Βελτίωση συσχέτισης οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων.
 • Ανάπτυξη Λεξιλογίου.
 • Οργάνωση των Ιδεών στον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Βελτίωση Χωροχρονικού προσανατολισμού.
 • Επαρκής  κατανόηση ενός κειμένου.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών και αντισταθμιστικών μεθόδων ως προς τις δυσκολίες που παρουσιάζονται.
 • Ενίσχυση συγκέντρωσης.

 

Πώς επηρεάζεται η ψυχοσύνθεση του ατόμου;

 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης- αυτοπεποίθησης.
 • Χτίσιμο θετικής Αυτοεικόνας.
 • Υψηλότερη Ανοχή στην Ματαίωση.
 • Διαχείριση άγχους προερχόμενου από τα συμπτώματα της Δυσλεξίας.
 •  Διαχείριση συναισθημάτων αποτυχίας και στιγματισμού.

 

Τι περιλαμβάνουν τα εξατομικευμένα προγράμματα ενηλίκων με Δυσλεξία;

Τα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης  ενηλίκων με Δυσλεξία περιλαμβάνουν σχεδιασμένα προγράμματα παρέμβασης κατά περίπτωση, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις δυσκολίες και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου. Οι Τεχνικές παρέμβασης προσαρμόζονται με βάση το μαθησιακό προφίλ του κάθε ατόμου , τον επαγγελματικό προσανατολισμό του και τις εργασιακές του απαιτήσεις.

Ποια είναι η διάρκεια και η συχνότητα των εξατομικευμένων προγραμμάτων;

 Τα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης Δυσλεξίας ενηλίκων διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση. Η διάρκεια και η συχνότητα συναρτάται από τις δυσκολίες, τις οποίες παρουσιάζει ο εκάστοτε ενήλικας. 

Με ποιο τρόπο πραγματοποιούνται;

Τα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης Δυσλεξίας ενηλίκων πραγματοποιούνται δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως μέσω skype, όπου είναι ευικτό.

Θα χαρούμε να συζητήσουμε περαιτέρω και να σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.


Μπορείτε να μας καλέσετε απευθείας στο 2111168942
ή να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα επικοινωνίας.

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.