Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης

Εποπτείες Εργοθεραπείας

Σε ποιους απευθύνονται;

Οι εποπτείες εργοθεραπείας στο ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε, απευθύνονται σε επαγγελματίες εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπευτών και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους σε επίπεδο διάγνωσης / αξιολόγησης και παρέμβασης / θεραπευτικού σχεδιασμού.

Ποιος είναι ο στόχος;

Οι εποπτείες έχουν στόχο θεραπευτικό, διαγνωστικό και καθοδηγητικό για το επαγγελματία. Κατά τη διάρκεια των εποπτειών παρέχεται επιπλέον γνωστικό υπόβαθρο, ανάλογα με τις ανάγκες του εποπτευομένου και υποστήριξη σε σχέση με τη διαχείριση μιας συνεδρίας (αξιολόγηση, στοχοθεσία, θεραπευτική αντιμετώπιση) με περιστατικά τυπικής ή μη τυπικής ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα στόχος των Εποπτειών είναι:

 • Μελέτη και ανάλυση ατομικών περιστατικών - Case study.
 • Συζήτηση και ανάπτυξη ατομικής κλινικής συλλογιστικής &  κλινική ανατροφοδότηση
 • Ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων
 • Εξοικείωση με τη διαδικασία αξιολόγησης και με τη χρήση ειδικών διαγνωστικών εργαλείων και τεστ
 • Σχεδιασμός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος
 • Καθοδήγηση στην εύρεση πηγών
 • Προσδιορισμός εργοθεραπευτικής πρακτικής στα πλαίσια μιας διεπιστημονικής ματιάς
 • Διαχείριση των προσωπικών δυσκολιών του επαγγελματία & ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων

Τι παρέχεται στον επαγγελματία;

Στην εποπτεία παρέχονται:

 • Οργάνωση του ήδη υπάρχοντος υλικού του επαγγελματία.
 • Εποπτικό και εκπαιδευτικό υλικό όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Εμπλουτισμός τον θεωρητικών γνώσεων του εποπτευόμενου.

Ποια είναι η διάρκεια και η συχνότητα των συνεδριών;

Οι εποπτείες διενεργούνται σε εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση κατόπιν συνεννόησης με τον επόπτη. Η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης εποπτείας συναρτάται της εμπειρίας του εποπτευόμενου επαγγελματία και του όγκου της κλινικής πρακτικής.

Με ποιο τρόπο πραγματοποιούνται;

Οι Εποπτείες  διεξάγονται ατομικά ή ομαδικά. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται εξ΄ αποστάσεως. Στα πλαίσια της διαδικασίας, η οποία έχει δυναμικό χαρακτήρα, ο επόπτης συνεργάζεται με τον εποπτευόμενο και αλληλεπιδρά μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση (brainstorming).

Είναι απαραίτητο να έχω περιστατικά για να κάνω εποπτεία;

Όχι απαραίτητα. Μπορεί κάποιος να μάθει από τα περιστατικά των άλλων συμμετεχόντων ή του επόπτη.

Θα χαρούμε να συζητήσουμε περαιτέρω και να σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.


Μπορείτε να μας καλέσετε απευθείας στο 2111168942
ή να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα επικοινωνίας.

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.