Εποπτείες Ψυχολόγων, Ψυχοθεραπευτών, Ψυχιάτρων & Συμβούλων Ψυχικής Υγείας

Σε ποιους απευθύνονται;

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε Ειρήνη Καραμανή, έχοντας εξειδικευθεί και εργασθεί αξιοποιώντας διάφορες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές στη θεραπεία Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων , παρέχει εποπτείες σε Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (Ψυχολόγους , Ψυχοθεραπευτές , Ψυχιάτρους & Συμβούλους Ψυχικής Υγείας). 

Ποιος είναι ο στόχος;

Η εποπτεία στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Πρόκειται για μια διαδικασία αναστοχασμού, διερεύνησης και προσωπικής ανάπτυξης. Ο ρόλος του επόπτη είναι να ενθαρρύνει την αυτονομία του θεραπευτή μέσα σε ασφαλή πλαίσια παρέχοντας μια σχέση και διαδικασία που θα δώσει τη δυνατότητα στον θεραπευτή να αναπτύξει τον δικό του τρόπο αποτελεσματικής εργασίας με τους θεραπευόμενους του. 

Ποια είναι η διαδικασία;

Κατά τη διάρκεια της εποπτείας πραγματοποιείται επεξεργασία δυσκολιών που προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση θεραπευτή/τριας - θεραπευόμενου/ης. Οι εν λόγω δυσκολίες είναι συνυφασμένες με το θεραπευτικό στόχο, την αυτοβελτίωση των δεξιοτήτων του θεραπευτή, αλλά και με τα προσωπικά του θέματα που μπορεί να διακινούνται/ανακύπτουν. Σε ένα εχέμυθο πλαίσιο οι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν επαγγελματικά ζητήματα και διλήμματα, να μάθουν μέσα από την εμπειρία τους και να συμβάλουν με αυτό τον τρόπο στην υπεύθυνη επαγγελματική τους εξέλιξη .

Ποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση αξιοποιείται;

 Η εποπτεία που παρέχεται αξιοποιεί  μια εμπλουτισμένη  Συστημική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση ,στα πλαίσια  ενός τεχνικού εκλεκτισμού/ σύνθεσης με άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (Αφηγηματική, Ψυχοδυναμική, Γνωσιακή-συμπεριφορική, Προσωποκεντρική, Κλινική Υπνοθεραπεία) και στοιχεία νευροεπιστημών, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα  και το αίτημα του θεραπευόμενου και υπό την ασφάλεια της τήρησης του απορρήτου. 

Τι παρέχεται στον επαγγελματία;

Στις εποπτείες παρέχονται:

  • Ανάλυση περιστατικών και διερεύνηση των αντιμεταβιβάσεων
  • Υποστήριξη σε περιπτώσεις αβεβαιότητας λαμβάνοντας υπόψη το περιστατικό, το εργασιακό πλαίσιο και τα αποθέματα του θεραπευτή/ συμβούλου.
  • Ανάδειξη των προσωπικών δεξιοτήτων του θεραπευτή 
  • Διαμόρφωση του προσωπικού στυλ του θεραπευτή 
  • Θεραπευτικός Σχεδιασμός για ψυχοθεραπεία ενηλίκων & παιδιών/εφήβων στα πλαίσια αξιοποίησης των θεραπευτικών παρεμβάσεων που θα είναι αποτελεσματικότερες σε συνάρτηση με την  προσωπικότητα  και το αίτημα του θεραπευόμενου
  • Εκμάθηση επιστημονικών μεθόδων διαχείρισης του στρες στα πλαίσια ενός συνθετικού μοντέλου παρεμβάσεων (πχ Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση- PMR, καθοδηγούμενος οραματισμός-GI, Διαφραγματικές αναπνοές, Τεχνική Ενσυνειδητότητας- ΜΒSR , Τεχνική συναισθηματικής απελευθέρωσης-EFT tapping technique, Γνωσιακή αναδόμηση, Aυτογενής Εκπαίδευση, Τεχνικές αποφόρτισης συναισθημάτων, Tεχνικές Κλινικής Υπνοθεραπείας κ.α)
  • Εποπτικό υλικό (πχ Ηχητικά αρχεία με τεχνικές διαχείρισης του στρες, βιωματικές & αφηγηματικές ασκήσεις)
  • Πρακτικές διαγνωστικής εκτίμησης/αξιολόγησης (Συνέντευξη/Λήψη Ιστορικού, προβολικά & αφηγηματικά  εργαλεία, τεστ συμπλήρωσης προτάσεων, Ιχνογράφημα, Συγγραφή ψυχολογικής έκθεσης)

Με ποιο τρόπο πραγματοποιούνται;

Η εποπτεία παρέχεται σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, που πραγματοποιούνται δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως μέσω skype.

Ποια είναι η διάρκεια και η συχνότητα των συνεδριών;

Οι εποπτείες διενεργούνται σε εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση κατόπιν συνεννόησης με τον επόπτη. Η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης εποπτείας συναρτάται της εμπειρίας του εποπτευόμενου επαγγελματία και του όγκου της κλινικής πρακτικής.

Είναι απαραίτητο να έχω περιστατικά για να κάνω εποπτεία;

Όχι απαραίτητα. Μπορεί κάποιος να μάθει από τα περιστατικά των άλλων συμμετεχόντων ή του επόπτη.

Θα χαρούμε να συζητήσουμε περαιτέρω και να σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.


Μπορείτε να μας καλέσετε απευθείας στο 2111168942
ή να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα επικοινωνίας.

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.