Το kepsype.gr χρησιμοποιεί cookies δικά του αλλά και cookies τρίτων (third party), για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεσθε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Πότε προτείνεται η ομαδική ψυχοθεραπεία;

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι ένας πολύ αποτελεσματικός και γρήγορος τρόπος θεραπείας. Το άτομο που έχει γνωρίσει και εμπιστευτεί τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας στα πλαίσια ατομικών συνεδριών μπορεί να συνεχίσει τη θεραπεία του σαν μέλος θεραπευτικής ομάδας. 

 

Πώς λειτουργούν οι θεραπευτικές ομάδες;

Οι εν λόγω ομάδες λειτουργούν με τη συνεργασία συνήθως δύο θεραπευτών που έχουν την ευθύνη της ομαδικής διαδικασίας. Η ομάδα αποτελεί μια «συμβολική οικογένεια» μέσα στην οποία ένα άτομο μπορεί να δουλέψει τις βασικές του δυσκολίες. Έτσι το άτομο μπορεί εν δυνάμει να «συναντήσει» μέσα στην θεραπευτική ομάδα γονείς (θεραπευτές), αλλά και να «βρει» στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αδέλφια , παιδιά κλπ. Αυτό σημαίνει ότι  το άτομο προβάλει ασυνείδητα πάνω στα μέλη της ομάδας στοιχεία πολύ σημαντικών δικών του προσώπων και έτσι του δίνεται η ευκαιρία να επεξεργαστεί δύσκολες σχέσεις και ανεπεξέργαστα συναισθήματα στο «εδώ και τώρα». Έτσι, μέσα σ’ ένα κλίμα αποδοχής, ανοιχτής επικοινωνίας και σεβασμού, ο καθένας μπορεί να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη και να αναζητήσει υγιέστερους τρόπους επαφής με τον εαυτό του και τους άλλους. Πολύ συχνά, στις ομάδες αυτές τα άτομα αρχίζουν να συνειδητοποιούν τον τρόπο που σχετίζονται με τους άλλους καθώς ο τελευταίος αποτελεί συνάρτηση του τρόπου που συνδέονται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Η θεραπευτική ομάδα, λοιπόν,  λειτουργώντας ως ένας «κοινωνικός μικρόκοσμος» μπορεί να προσφέρει διορθωτικές συγκινησιακές εμπειρίες και να αλλάξει δυσλειτουργικά μοτίβα αλληλεπίδρασης των ατόμων με το περιβάλλον τους. Η θεραπευτική ομάδα βασίζεται στην αρχή της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα των άλλων και λειτουργεί με συγκεκριμένα όρια και κανόνες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των μελών.

Με τη συμμετοχή τους σε μια θεραπευτική ομάδα, οι θεραπευόμενοι ανακαλύπτουν ότι κι άλλοι άνθρωποι έχουν ανάλογα συναισθήματα και εμπειρίες με τους ίδιους και με αυτόν τον τρόπο διαψεύδεται το αίσθημα μοναδικότητας των προβλημάτων τους, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση . 

 

Ποια είναι τα οφέλη;

Τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό αυτοεπίγνωσης, μαθαίνουν να ανταποκρίνονται στους άλλους με τρόπο βοηθητικό, να επιλύουν συγκρούσεις, να έχουν καλύτερη επαφή με τα συναισθήματά τους και να τα επικοινωνούν με μεγαλύτερη καθαρότητα. Επίσης, αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό ενσυναίσθησης, αφού κατανοώντας τον εαυτό τους, μαθαίνουν να κατανοούν περισσότερο και τους άλλους ενώ παράλληλα αυξάνουν τις γνώσεις τους γύρω από την ψυχική λειτουργία, το νόημα των συμπτωμάτων, και τη λειτουργία των διαπροσωπικών σχέσεων.

 

Ποια είναι η συχνότητα και η διάρκεια των συνεδριών;

Οι θεραπευτικές ομάδες λειτουργούν μία φορά την εβδομάδα για 2 ώρες 

 

Ποια είναι η σύσταση της ομάδας;

Οι θεραπευτικές ομάδες είναι ανοικτές σε νέα μέλη , τα οποία επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια από τον ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή και συνήθως δεν ξεπερνούν τα 10 άτομα . Tα μέλη δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, (ή δεν συνδέονται με οικογενειακούς, φιλικούς δεσμούς).