Μαθησιακές Δυσκολίες

Το τμήμα ειδικής διαπαιδαγώγησης στο πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπειών, εκπαίδευσης και εποπτείας ΚΕ.ΨΥ.ΠΕ επικεντρώνεται στην αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά ηλικίας 4-18 ετών. 

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε μαθητές που εμφανίζουν :

  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία και Δυσαναγνωσία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
  • Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν από χαμηλό νοητικό δυναμικό ή ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα.
  • Μαθησιακές Δυσκολίες που μπορεί να συνοδεύουν αναπτυξιακές διαταραχές: όπως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Διάχυτη  Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΦ), Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
  • Μαθησιακές δυσκολίες εξαιτίας βαρηκοΐας-κώφωσης, νευρολογικών διαταραχών, συνδρόμων, εγκεφαλικής παράλυσης.

Ποιος είναι ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού;

Ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού είναι η πλήρης αξιολόγηση (τυπική και άτυπη) και ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος μαθησιακής παρέμβασης &αποκατάστασης, το οποίο επαναπροσδιορίζεται όποτε κρίνεται αναγκαίο. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ανάγκες του παιδιού/έφηβου (πχ πολυαισθητηριακές μεθόδοι, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργία εξατομικευμένων ασκήσεων).Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση στρατηγικών απομνημόνευσης, οργάνωσης και μελέτης καθώς και μεταγνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. συνειδητοποίηση από την μεριά του παιδιού/έφηβου για το πως λειτουργεί μαθησιακά). Αναφορικά με την αποκατάσταση ατόμων με ΔΑΦ χρησιμοποιούνται παγκοσμίως αναγνωρισμένες μέθοδοι όπως:

  • Α.ΒΑ.(Αpplied Behavior Analysis)
  • PECS (Picture Exchange Communication System)

Ποιος είναι ο σκοπός;

Σκοπός είναι η αποκατάσταση των δυσκολιών στους τομείς της φωνολογικής επίγνωσης, ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, αναγνωστικής κατανόησης, λεξιλογίου, παραγωγής γραπτού λόγου, συγκέντρωσης προσοχής και βελτίωσης ακουστικής και οπτικής μνήμης καθώς και της μαθηματικής σκέψης.

Πώς πραγματοποιείται η μαθησιακή αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση και διάγνωση πραγματοποιείται μέσα από προσαρμοσμένες /σταθμισμένες δοκιμασίες στην ελληνική γλώσσα , ανεπίσημες φόρμες ελέγχου δεξιοτήτων (άτυπη αξιολόγηση) και με συνεχή κλινική παρατήρηση.

Ποια σταθμισμένα εργαλεία χρησιμοποιούνται στην τυπική αξιολόγηση;

  • Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ( ΛΑΜΔΑ ΤΕΣΤ)
  • ΑΘΗΝΑ test -Διάγνωση δυσκολιών μάθησης. Paraskevopoulos, I., Kalantzi-Azizi, A., & Yiannitsas, N. (1999).
  • Raven test
  • Bangor Dyslexia test

Ποια είναι η διάρκεια και η συχνότητα των συνεδριών;

Η συνεδρίες διαρκούν  45  λεπτά και πραγματοποιούνται συνήθως 2 φορές την εβδομάδα.

Ποια είναι η προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του προγράμματος ειδικής μαθησιακής παρέμβασης είναι η παράλληλη παροχή υποστηρικτικής βοήθειας στους γονείς (συμβουλευτική γονέων) και η συνεργασία με το εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Θα χαρούμε να συζητήσουμε περαιτέρω και να σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.


Μπορείτε να μας καλέσετε απευθείας στο 2111168942
ή να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα επικοινωνίας.

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.