Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση

Σε ποιους απευθύνεται;

Η Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση συνίσταται σε ένα πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων οι οποίοι έχουν διαγνωσθεί με ενδογενείς, διαπροσωπικές δυσκολίες ή/και προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και με δυσκολίες μάθησης (πρωτογενείς ή δευτερογενείς). Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα νηπιακής και παιδικής ηλικίας με στόχο την εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία,  διαπροσωπική επικοινωνία, δεξιότητα επίλυσης συγκρούσεων, λήψης αποφάσεων, έκφρασης θετικών και αρνητικών συναισθημάτων στους άλλους με ευγενικό τρόπο, διεκδικητική συμπεριφορά, κατανόηση και ακολουθία εντολών και κανόνων, αντιμετώπιση στρεσσογόνων καταστάσεων, αυτοέλεγχος, διαχείριση ήττας και δύσκολων συναισθημάτων, κά) και τη βελτίωση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης των παιδιών που συμμετέχουν.

Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται;

Εφαρμόζεται κυρίως μέσω συμβολικού παιχνιδιού, παραμυθιών, social stories, role-playing , αναστοχασμού και συζήτησης σε ατομική ή ομαδική βάση. 

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ωφελήσει;

Προτείνεται σε παιδιά με διαταραχές συμπεριφοράς και δυσκολίες κοινωνικοποίησης (πχ παιδιά με επιθετικότητα, ντροπαλότητα, δυσκολία στο να κάνουν φίλους και να σχετιστούν, με υπερκινητικότητα ή παρορμητικότητα, με δυσκολίες ένταξης στο σχολικό περιβάλλον ή με μειωμένη αυτοεκτίμηση). 

Ποιος είναι ο στόχος;

Τα παιδιά ουσιαστικά εκπαιδεύονται στην συναισθηματική τους νοημοσύνη (ανάπτυξη θεωρίας του νου) και διαπραγματεύονται θέματα που αφορούν στον τρόπο που σχετίζονται με τον εαυτό τους και τους άλλους ( πχ πώς κατανοώ τα συναισθήματα του άλλου και τα δικά μου, πώς επικοινωνώ τις ανάγκες μου, αυτογνωσία: ποιος είμαι- τα προτερήματα και οι αδυναμίες μου). 

Ποια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης είναι η παράλληλη παροχή υποστηρικτικής βοήθειας στους γονείς (συμβουλευτική γονέων) και η συνεργασία με το εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Θα χαρούμε να συζητήσουμε περαιτέρω και να σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.


Μπορείτε να μας καλέσετε απευθείας στο 2111168942
ή να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα επικοινωνίας.

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.