Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης

Διαταραχές Προφορικού Λόγου- Ομιλίας Σε Παιδιά

Τετάρτη, 7 Ιουλ 2021

Τι είναι οι Διαταραχές του Προφορικού Λόγου και Ομιλίας;

Οι Διαταραχές του Προφορικού λόγου και της Ομιλίας είναι οι παρεκκλίσεις που παρουσιάζει ένα παιδί στη χρήση του προφορικού και μετέπειτα του γραπτού λόγου. Οι Διαταραχές του Λόγου είναι δυνατό να εμφανίζονται σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής του ανθρώπου, περισσότερο όμως παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της σχολικής και προσχολικής ζωής του παιδιού, δηλαδή την περίοδο εκείνη, όπου το παιδί αποκτάει τις δεξιότητες του λόγου και της ομιλίας.

 

Ποιες είναι οι Διαταραχές Λόγου- Ομιλίας;

Οι Πιο κοινές Διαταραχές Λόγου-Ομιλίας είναι:

Η Αφασία: Η Αφασία ή αλλιώς Δυσφασία αποτελεί μία διαταραχή της ομαλής εξέλιξης της ομιλίας, η οποία οφείλεται σε οργανική βλάβη του εγκεφάλου. Ως κύριο χαρακτηριστικό της έχει την μερική ή ολική απώλεια της κατανόησης και εκφοράς του προφορικού λόγου, γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνία του ατόμου.

 

Ο Ψευδισμός: Ο Ψευδισμός έχει ως χαρακτηριστικά τη δυσκολία στην άρθρωση και στην προφορά φθόγγων ή συλλαβών.

 

Η Δυσαρθρία: Η Δυσαρθρία εκδηλώνεται με μη ευκρινή λόγο, δηλαδή το άτομο δεν επικοινωνεί λεκτικά με ακρίβεια. Η Διαταραχή αυτή επηρεάζει τους τομείς της αναπνοής του ατόμου, της αντήχησης, της άρθρωσης και της προσωδίας.

 

Ο Τραυλισμός: Ο Τραυλισμός ως διαταραχή εκφράζεται με δυσκολίες στη ροή της ομιλίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται με επαναλήψεις , επιμηκύνσεις και μπλοκαρίσματα. Ο Τραυλισμός εμφανίζεται στην ηλικία των 2-5 ετών και αποτελεί μία πολυπαραγοντική διαταραχή ως προς τα αίτια της.

 

Ο Βατταρισμός: Ο Βατταρισμός είναι μία διαταραχή, η οποία εκφράζεται με δυσκολία του ατόμου στον ρυθμό και στην ταχύτητα εκφοράς του λόγου. Τα άτομα με την παραπάνω Διαταραχή εκδηλώνουν μία γρήγορη, βιαστική και ασυγκράτητη ομιλία. Επιπλέον τα άτομα με την παραπάνω Διαταραχή παρουσιάζουν αρκετά λάθη κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους.

 

Η Δυσπραξία: Η Δυσπραξία αποτελεί μία πολυπαραγοντική Διαταραχή, η οποία επηρεάζει αρκετούς τομείς του ατόμου. Σε επίπεδο λόγου και ομιλίας η Δυσπραξία επηρεάζει τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των διαδοχικών κινήσεων για την παραγωγή της ομιλίας. Συνεπώς το παιδί με Δυσπραξία στον προφορικό λόγο δεν εκφέρει σωστά τις λέξεις σε επίπεδο φράσης, πρότασης και στο συνεκτικό λόγο γενικότερα.

 

Η Δυσφωνία: Τα άτομα με Δυσφωνία παρουσιάζουν μεταβολή στην ποιότητα του τόνου και της ένταση της φωνής τους. Συνεπώς τα άτομα με την παραπάνω διαταραχή δυσκολεύονται στην εκφορά του λόγου και της ομιλίας.

 

Πως αντιμετωπίζονται οι Διαταραχές Λόγου- Ομιλίας;

Όταν η ανάπτυξη του λόγου ενός παιδιού παρουσιάζει απόκλιση από εκείνη των παιδιών της ηλικίας του, με φυσιολογική ανάπτυξη, τότε είναι σημαντικό, οι γονείς να απευθυνθούν σε κάποιον λογοθεραπευτή. Η άμεση Λογοθεραπευτική Παρέμβαση στις γλωσσικές Διαταραχές είναι θεμιτό να ξεκινάει στην ηλικία των 2- 2,5 ετών για την έγκαιρη και άμεση αποτελεσματικότητα της.

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.