Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης

Δυσαριθμησία

Τετάρτη, 31 Αυγ 2022

Τι είναι η Δυσαριθμησία;

Η Δυσαριθμησία  συγκαταλέγεται στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολεύει τον μαθητή να πραγματοποιήσει μαθηματικές πράξεις. Ένα άτομο που έχει δυσλεξία είναι πιθανό να έχει πρόβλημα και στα μαθηματικά. Το άτομο ακόμα και όταν χρησιμοποιεί σωστή μεθοδολογία και φτάνει στο σωστό αποτέλεσμα, συχνά λειτουργεί μηχανικά χωρίς σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Αναριθμησία (ακαλκιουλία) είναι όταν ο μαθητής αδυνατεί να κάνει αριθμητική ή μαθηματική πράξη.

 

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Δυσαριθμησίας;

 • Δυσκολία στη χρήση των  χρονικών εννοιών (χθες, αύριο, κτλ).
 • Δυσκολία να μάθουν τις μέρες, τις εποχές, τους μήνες και τη χρονική ακολουθία αυτών.
 • Δυσκολία στην ανάγνωση και την γραφή των αριθμών, αλλά και στη σωστή χρήση των μαθηματικών συμβόλων
 • Παραβλέψεις σε αριθμούς, αντικαταστάσεις αριθμών και αντιστροφές
 • Σύγχυση στις μαθησιακές διεργασίες και στην  εκτέλεση μαθηματικών πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση)
 • Δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας
 • Δυσκολία να κατανοήσουν ένα πρόβλημα και να το επιλύσουν
 • Δυσκολία στη μέτρηση αντικειμένων (και αντίστροφα)
 • Δυσκολία να μάθουν την ώρα, αλλά και στη διαχείριση του χρόνου, να κατανοήσει το χθες, αύριο κλπ.
 • Δυσκολία να μάθουν και να ανακαλέσουν  αριθμούς (από 3 ψηφία και πάνω)

Έχουν προταθεί δύο είδη Δυσαριθμησίας : α) ποσοτική και β) ποιοτική

Η Ποσοτική Δυσαριθμησία αφορά τη δυσκολία του παιδιού να ακολουθεί διαδοχικές κατευθύνσεις αλλά και έλλειψη αίσθησης προσανατολισμού, οργάνωση χώρου.

Η Ποιοτική Δυσαριθμησία αφορά την ανάγνωση, την οπτικοποίηση, την λογική εκπαιδευτική πρόβλεψη, τον υπολογισμό, τη συμπερασματική σκέψη.

 

 Ποιοι παράγοντες  επηρεάζουν την αποτυχία των μαθητών στα μαθηματικά ;

Υπάρχουν διάφορες αιτίες οι οποίες συχνά  οδηγούν στην αποτυχία των μαθητών στα μαθηματικά:

 • η έλλειψη περιβαλλοντικών ερεθισμάτων
 • οι συνθήκες που μεγαλώνει ένα παιδί
 • οι διαταραχές στα συναισθήματα του παιδιού
 • το άγχος
 • η στάση του παιδιού προς τα μαθηματικά
 • η νοημοσύνη
 • η γλωσσική ανάπτυξη
 • η κακή διδασκαλία
 • η αναπτυξιακή διαταραχή των μαθηματικών

 

Δυσαριθμησία και Συννοσηρότητα

Η δυσαριθμησία συνυπάρχει συχνά με άλλες μαθησιακές δυσκολίες που επηρεάζουν τη μάθηση των μαθηματικών:

 • Δυσλεξία
 • Ειδική γλωσσική καθυστέρηση
 • Δυσπραξία
 • Άγχος με τα μαθηματικά
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα

Οι μαθητές με δυσαριθμησία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση ακόμη και των πιο απλών αριθμητικών αρχών και σκέψης κι ως εκ τούτου έχουν προβλήματα στη μάθηση των βασικών αριθμητικών διαδικασιών και πράξεων. Η Δυσαριθμησία είναι παρόμοια με τη δυσλεξία, παρόλα αυτά στους αριθμούς έχουν διερευνηθεί λιγότερα προβλήματα. Η Δυσαριθμησία συχνά εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλες μαθησιακές δυσκολίες όπως: τη δυσλεξία, τη δυσπραξία ή τις διαταραχές προσοχής. Τα περισσότερα παιδιά με δυσαριθμησία έχουν γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες στη φυσιολογική κλίμακα και σε αντικείμενα που δεν απαιτούν μαθηματικά μπορούν να επιτυγχάνουν τον στόχο τους. Μαθητές με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες στην γλώσσα, στον συντονισμό των κινήσεων, στους υπολογισμούς που γίνονται με το μυαλό, στην συγκέντρωση, στην οργάνωση κ.α.

 

Άγχος στα Μαθηματικά

Το άγχος των μαθηματικών πηγάζει συχνά από δυσάρεστες εμπειρίες σχετικά με τα μαθηματικά, αλλά και τη κακή διδασκαλία. Το άγχος που έχουν  πολλά παιδιά για τα μαθήματά τους επηρεάζει τόσο την ψυχολογία τους όσο και την επίδοσή τους στα μαθήματα. Ο φόβος για τα μαθηματικά συνοδεύεται από κακές μαθηματικές δεξιότητες. Το επίπεδο του άγχους  λειτουργεί ως ανασταλτικός  παράγοντας για το παιδί, το οποίο με τη σειρά του αδυνατεί να αναδείξει τις  δεξιότητες του στα μαθηματικά.

 

Πως εμφανίζεται η Δυσαριθμησία ανά σχολική ηλικία;

Προσχολική ηλικία:

 • Δυσκολία οργάνωσης και δημιουργία μίας λογικής σειράς
 • Δυσκολία στη μέτρηση
 • Δυσκολία αναγνώρισης αριθμών
 • Δυσκολία αντιστοίχησης του αριθμού με ένα αντικείμενο που το αντιπροσωπεύει (π.χ. το 5 - πέντε δάχτυλα / πέντε ξυλάκια κλπ)
 • Αδύναμη μνήμη και αδυναμία για τη συγκράτηση αριθμών

 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

 • Δυσκολία εκμάθησης βασικών αριθμητικών πράξεων (κυρίως αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης) ή επίλυσης προβλημάτων
 • Δυσκολία στη μακροπρόθεσμη μνήμη που αφορούν μαθηματικές έννοιες και λειτουργίες
 • Αδυναμία εξοικείωσης με τη μαθηματική γλώσσα
 • Δυσκολία σε παιχνίδια στρατηγικής

 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ενηλικίωση:

 • Δυσκολία στο χειρισμό του χρόνου και του προγραμματισμού
 • Αδυναμία εκτίμησης και χειρισμού των οικονομικών (π.χ. τραπεζικός λογαριασμός, λογαριασμός αγορών, υπολογισμοί εξόδων κλπ)
 • Δυσκολία εκμάθησης μαθηματικών εννοιών, πέρα των βασικών απλών εννοιών
 • Δυσκολία ανάπτυξης στρατηγικών για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων

 

 

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.