Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης

Δυσλεξία: Συμπτώματα & Θεραπευτική Παρέμβαση

Σάββατο, 6 Φεβ 2021

Η Δυσλεξία ορίζεται ως μία ειδική μαθησιακή διαταραχή, η οποία σχετίζεται με δυσκολίες στην χρήση του γραπτού λόγου. Το παιδί με Δυσλεξία παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση, στην ορθογραφημένη γραφή, στην κατανόηση, στην οπτική και ακουστική διάκριση, στον χωρικό προσανατολισμό και στην χρήση των μαθηματικών συμβόλων.

Η Δυσλεξία είναι μία διαταραχή, η οποία δεν έχει τα αίτια της σε κάποια αισθητηριακή βλάβη ή στο χαμηλό νοητικό δυναμικό του ατόμου. Αντίθετα το παιδί με δυσλεξία χαρακτηρίζεται συνήθως για το υψηλό νοητικό δυναμικό του και για τη δημιουργικότητα του. Συνήθως η Δυσλεξία έχει γενετική βάση και κληρονομική προδιάθεση. Εμφανίζεται στο παιδί στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, όπου έρχεται σε επαφή με τον γραπτό λόγο, δυσκολεύοντας το να ανταποκριθεί στις σχολικές του απαιτήσεις. Σημαντική είναι η Πρώιμη Διάγνωση, καθώς μπορεί να υπάρξουν κάποιες ενδείξεις στην προσχολική ηλικία, όπως η καθυστέρηση της ομιλίας, οι χαμηλές δεξιότητες φωνολογικής ενημερότητας, οι δυσκολίες προσανατολισμού, δυσκολίες στη μνήμη κλπ

 Τα κυριότερα συμπτώματα της Δυσλεξίας είναι :

Ανάγνωση: Παρατηρείται αργή, συλλαβιστή ανάγνωση, η οποία συχνά δεν έχει ροή και υπολείπεται νοήματος. Το παιδί πολλές φορές προβαίνει σε αντικαταστάσεις γραμμάτων, παρατονισμούς λέξεων και μη τήρηση των σημείων στίξης.

Γραφή: Συχνά το παιδί αντικαθιστά γράμματα, συγχέει γράμματα που μοιάζουν ηχητικά μεταξύ τους πχ «θ» αντί «φ». Συχνά η γραφή είναι καθρεπτική, παρουσιάζονται αρκετά ορθογραφικά λάθη, τα οποία το παιδί δεν μπορεί να τα αυτοματοποιήσει, έλλειψη τονισμού, σημείων στίξης, δυσκολία στην αντιγραφή, γραφή προτάσεων που υπολείπονται νοήματος.

Κατανόηση: Τα παιδία με δυσλεξία δυσκολεύονται να κατανοήσουν ένα κείμενο ως προς το περιεχόμενο και συνεπώς να εντοπίσουν πληροφορίες από αυτό.

Μαθηματικά: Δυσκολία παρουσιάζεται στη χρήση μαθηματικών συμβόλων, στην εκμάθηση της προπαίδειας, στην επιλογή των κατάλληλων πράξεων για την λύση ενός προβλήματος, καθώς και στην εκτέλεση των μαθηματικών πράξεων.

Επιπλέον τα παιδιά με δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται στην οργάνωση των εργασιών τους, στην οπτική και ακουστική μνήμη, στη συγκέντρωση της προσοχής, στην φωνολογική ενημερότητα, στις χρονικές ακολουθίες και στην βραχύχρονη μνήμη.

Η Διάγνωση της Δυσλεξίας γίνεται από διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και ειδικό παιδαγωγό με τη χρήση σταθμισμένων Διαγνωστικών Tests.

 Η θεραπευτική παρέμβαση της Δυσλεξίας γίνεται με εξατομικευμένα προγράμματα, τα οποία σχεδιάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του παιδιού και το ατομικό του προφίλ. Διεξάγονται από ειδικευμένους επαγγελματίες στο χώρο της ειδικής αγωγής και κυρίως από ειδικούς παιδαγωγούς. Για την αντιμετώπιση της Δυσλεξίας εφαρμόζονται εξιδεικευμένες στρατηγικές, πρακτικές και προγράμματα όπως είναι η «Πολυαισθητηριακή μέθοδος», καθώς και η χρήση της «Νέας Τεχνολογίας». Η θεραπευτική παρέμβαση της Δυσλεξίας έχει ως στόχο όχι μόνο να βοηθήσει το παιδί στις δυσκολίες, τις οποίες παρουσιάζει στον γραπτό λόγο, αλλά και να τονώσει την αυτοπεποίθηση του, να αναδείξει τις ιδιαίτερες ικανότητες του και να του δημιουργήσει ισχυρά κίνητρα για μάθηση.

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.