Μαθησιακές Δυσκολίες: Είδη και Θεραπευτική Παρέμβαση

Τετάρτη, 7 Ιουλ 2021

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Με βάση τον αναγνωρισμένο ορισμό της διεθνής επιστημονικής κοινότητας οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα «διαταραχών», οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες του ατόμου στη χρήση του γραπτού λόγου-γραφής, της ανάγνωσης, της ομιλίας, στους μαθηματικούς συλλογισμούς και στην απόκτηση ικανοτήτων ακρόασης. Οι παραπάνω διαταραχές είναι εγγενείς στο άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και συνυπάρχουν συνήθως με προβλήματα που αφορούν τη συμπεριφορά, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την αντίληψη. Επιπλέον οι Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζονται λόγω άλλων μορφών μειονεξίας, όπως οι αισθητηριακές βλάβες, η νοητική καθυστέρηση, η ΔΑΦ κλπ. Επίσης οι Μαθησιακές Δυσκολίες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να οφείλονται σε εξωτερικές επιδράσεις όπως η ακατάλληλη διδασκαλία, oι πολιτισμικές διαφορές ή το οικογενειακό περιβάλλον.  

 

Tι είναι οι Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

 Γενικές ή Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες λέγονται οι δυσκολίες εκείνες, οι οποίες αφορούν τον μαθησιακό τομέα και οφείλονται στην νοητική υστέρηση, στις συναισθηματικές δυσκολίες, στις δυσκολίες συμπεριφοράς κλπ. Σε αυτή την κατηγορία οι Μαθησιακές Δυσκολίες εκδηλώνονται ως δευτερογενές σύμπτωμα εμποδίζοντας την ανάπτυξη των μαθησιακών ικανοτήτων του ατόμου.

 

     Τι είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι «εγγενείς» στο άτομο, κάτι που σημαίνει ότι δεν δημιουργούνται από αιτίες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Πρέπει όμως να σημειωθεί πως το εξωτερικό περιβάλλον όπως η οικογένεια ή το σχολέιο συμβάλλουν στην έκφραση και στη συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων. Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες περιλαμβάνουν την Δυσκολία στην Ανάγνωση (δυσαναγνωσία), τη Δυσκολία στον γραπτό λόγο (Δυσλεξία), τη Δυσκολία στην ορθογραφημένη γραφή (Δυσορθογραφία), τη Δυσκολία στα Μαθηματικά (Δυσαριθμισία) ή την Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία μη προσδιοριζόμενη αλλιώς.

 

     Υπάρχει θεραπεία για τις Μαθησιακές Δυσκολίες;

Για τις Μαθησιακές Δυσκολίες δεν υπάρχει θεραπεία. Υπάρχει όμως η κατάλληλη εκπαίδευση, διαχείριση και αντιμετώπιση των Μαθησιακών δυσκολιών, μέσω προγραμμάτων εξατομικευμένης Μαθησιακής Παρέμβασης.

 

    Τι είναι τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Μαθησιακής Παρέμβασης;

Τα Εξατομικευμένα Προγράμματα μαθησιακής παρέμβασης εκπαιδεύουν πρωτίστως τον μαθητή να διαχειρίζεται τις δυσκολίες του και να καλλιεργεί εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, με τους οποίους «μαθαίνει». Οι τρόποι μάθησης και η εκπαίδευση των ατόμων με Μαθησιακές δυσκολίες διαμορφώνονται και επιλέγονται σύμφωνα με το « Μαθησιακό Προφίλ» τους. Τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Μαθησιακής Παρέμβασης διαμορφώνονται, σχεδιάζονται, υλοποιούνται και αναδιαμορφώνονται συνεχώς από τον Ειδικό Παιδαγωγό.  

 

      

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.