Πότε και γιατί χρήζει ένα παιδί Λογοθεραπευτικής παρέμβασης;

Δευτέρα, 29 Νοε 2021

Ποια είναι τα σημάδια σε ένα παιδί ότι χρειάζεται λογοθεραπεία;

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης.

Δυσκολίες στο λόγο, την ομιλία, την επικοινωνία ή/και στην κατάποση/σίτιση εμφανίζουν παιδιά με:

  • Βαρηκοΐα-Κώφωση
  • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Σύνδρομα όπως πχ Σύνδρομο Down ή Tourette
  • Νοητική Υστέρηση
  • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες όπως χειλεοσχιστία ή υπερωοσχιστία
  • Εγκεφαλική Πάρεση και άλλα

Ωστόσο, λογοθεραπευτικής αξιολόγησης/θεραπείας χρήζουν και παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην παραγωγή κάποιων ήχων (φωνημάτων) της γλώσσας, αντικαταστάσεις ήχων με άλλους ήχους, απλοποιήσεις συμπλεγμάτων, πλήρης απουσία ομιλίας ή απλοποιημένος λόγος σε σχέση με την ηλικία του, συστηματικά λάθη στη χρήση καταλήξεων της γραμματικής, αδυναμία αφήγησης ιστοριών ή παραμυθιών, αδυναμίες εκτέλεσης απλών ή σύνθετων εντολών ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού, επαναλήψεις συλλαβών και υπερβολικά γρήγορη ομιλία.

Γιατί είναι σημαντικό να αντιμετωπισθούν άμεσα οι δυσκολίες στο λόγο και στην ομιλία;

Παρότι το κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης, δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Αν υπάρχει υποψία για κάποια δυσκολία στην επικοινωνία και τον λόγο του παιδιού, θα ήταν χρήσιμο να λάβει μια λογοθεραπευτική αξιολόγηση, για να διαπιστωθούν τυχόν δυσκολίες. Η έγκαιρη παρέμβαση σε καθυστέρηση του λόγου ή διαταραχή, θα βοηθήσει το παιδί να αποφύγει τις δευτερογενείς συνέπειες, όπως: χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα, φόβο για επικοινωνία και έκφραση και σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, μαθησιακές δυσκολίες, που σχετίζονται με την εξέλιξη του λόγου τους.

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί λογοθεραπεία;

  • Σε περιπτώσεις που οι διαταραχές είναι συγγενείς όπως σύνδρομο Down, Βαρηκοΐα-Κώφωση, Εγκεφαλική Πάρεση κ.α. τα παιδιά μπαίνουν σε πρόγραμμα λογοθεραπείας άμεσα μετά τη διάγνωση.
  • Σε περιπτώσεις που οι δυσκολίες προκύπτουν στην πορεία της ανάπτυξης του παιδιού, τότε θα πρέπει οι γονείς να ζητάνε συμβουλές από λογοθεραπευτή το συντομότερο δυνατό.

Πώς οργανώνεται ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας;

Το πρόγραμμα αποκατάστασης λόγου και ομιλίας είναι εξατομικευμένο. Ο θεραπευτής, βασιζόμενος στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, θέτει στόχους και προσαρμόζει το θεραπευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

 

Πόσο διαρκεί η λογοθεραπευτική αποκατάσταση και με ποια συχνότητα;

Η διάρκεια και η συχνότητα της λογοθεραπείας ποικίλλει και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Υπάρχουν αντικειμενικοί παράγοντες που βασίζονται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δηλαδή ποια είναι η δυσκολία και ποια τα αίτια της. Οι υποκειμενικοί παράγοντες είναι η σχέση θεραπευτή - παιδιού, το κίνητρο του παιδιού ή της οικογένειας για τη λύση του προβλήματος, η ενεργή συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η τήρηση των οδηγιών του λογοθεραπευτή κ.α.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι παραπάνω λίστες δεν είναι εξαντλητικές. Ασφαλέστερη επιλογή, αν κάποιος έχει αμφιβολίες για το παιδί του, είναι να ενημερωθεί πληρέστερα από ένα λογοθεραπευτή/τρια.

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.