Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης

Σχολική Ετοιμότητα – Α ΤΕΣΤ

Κυριακή, 28 Μαρ 2021

  Τι είναι η σχολική ετοιμότητα;

  Η σχολική ετοιμότητα περιλαμβάνει την αναγκαία «συνολική ωριμότητα» ενός παιδιού τη χρονική στιγμή της εισόδου του στην Α' Δημοτικού. Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού σε κοινωνικό-συναισθηματικό, γνωστικό και κινητικό επίπεδο.

 Σε κοινωνικό επίπεδο το παιδί για να φοιτήσει στην Α δημοτικού θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανοεί τις κοινωνικές συμβάσεις και να αλληλεπιδρά με τους άλλους.
 • Να έχει σταθερή βλεμματική επαφή, όταν του απευθύνεις το λόγο.
 • Να μπορεί να κάνει ικανοποιητικό συμβολικό παιχνίδι.
 • Να κατανοεί και να εκτελεί απλές και σύνθετες εντολές.
 • Να είναι σε θέση να ολοκληρώνει μια δραστηριότητα.
 • Να συμμετέχει σε έναν απλό διάλογο με ερωτήσεις και απαντήσεις.
 • Να μπορεί να περιγράψει τις καθημερινές του εμπειρίες, ένα αντικείμενο ή μια εικόνα.
 • Να αλληλεπιδρά και να συνεργάζεται με τους συνομηλίκους του.
 • Να είναι σε θέση να ακολουθήσει δομημένες καθημερινές δραστηριότητες.
 • Να είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετείται πλήρως (ντύσιμο, τουαλέτα).

Σε γνωστικό επίπεδο το παιδί θα πρέπει:

 • Να αναγνωρίζει και να κατονομάζει όλα τα χρώματα.
 • Να μπορεί να αναγνωρίζει ποιο είναι το αριστερό και ποιο είναι το δεξί μέρος του σώματός του.
 • Να γνωρίζει τις ημέρες της εβδομάδας και τις εποχές (τις εποχές όχι απαραίτητα με τη σωστή χρονική τους σειρά).
 • Να σειροθετεί με τη σωστή χρονική σειρά μια αλληλουχία γεγονότων.
 • Να απαντά σε ερωτήσεις του τύπου «γιατί» με αιτιολόγηση.
 • Να μπορεί να συγκρίνει, να ταξινομήσει και να κατηγοριοποιήσει χρησιμοποιώντας καθημερινά αντικείμενα.
 • Να μπορεί να μετρήσει μέχρι το 10 και να λέει πόσα είναι.
 • Να γνωρίζει να ονομάζει και να αντιγράφει τα βασικά γεωμετρικά σχήματα (κύκλο, τρίγωνο, τετράγωνο).
 • Να έχει αποκτήσει φωνολογική ενημερότητα.
 • Να αρχίζει να συνδέει ήχους με συλλαβές, λέξεις και γράμματα.
 • Να μπορεί να γράψει το όνομά του σωστά.

 

Σε κινητικό επίπεδο το παιδί θα πρέπει  να μπορεί:

 • Να κινείται με σιγουριά και με αυξανόμενο έλεγχο και συντονισμό.
 • Να κουμπώνει και να ξεκουμπώνει τα κουμπιά του.
 • Να κόβει καλά με το ψαλίδι.
 • Να μπορεί να διπλώνει χαρτί στη μέση και διαγώνια.
 • Να μπορεί να κάνει κουτσό.
 • Να έχει ορθή τριποδική λαβή, όταν κρατάει το μολύβι ή το μαρκαδόρο του.
 • Να χρωματίζει εντός πλαισίου.
 • Να ζωγραφίζει έναν άνθρωπο.
 • Να σκαρφαλώνει και να ισορροπεί με μεγαλύτερη επιδεξιότητα.
 • Να έχει αποκτήσει ξεκάθαρη πλευρίωση-να χρησιμοποιεί δηλαδή είτε το δεξί είτε το αριστερό χέρι για λεπτές εργασίες και να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα σχολικά εργαλεία.

Α  ΤΕΣΤ- Τι είναι;

Ο έλεγχος της σχολικής ετοιμότητας, γίνεται τους τελευταίους μήνες της φοίτησης του παιδιού στο Νηπιαγωγείο, με ένα σταθμισμένο Τεστ που ονομάζεται Α΄ Τεστ. Το συγκεκριμένο Τεστ αποτελεί μία εύκολη και ευχάριστη διαδικασία για το παιδί, το οποίο εξετάζει τις παρακάτω βασικές δεξιότητες:

 • Κρίση- Συλλογισμός
 • Γλωσσικές Αναλογίες
 • Αφαιρετική Σκέψη
 • Οπτικοκινητικό Συντονισμό
 • Οπτική Αντίληψη
 • Αδρή Κινητικότητα
 • Χωροχρονικό Προσανατολισμό
 • ΔΕΠΥ

Που απευθύνεται το Α΄ Τεστ;

Το Α΄ Τεστ  χορηγείται προληπτικά σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, τα οποία τελειώνουν το Νηπιαγωγείο και πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού. Το Α΄ Τεστ συμβάλει στην Ανίχνευση Δυσκολίων, οι οποίες σε αυτή την ηλικία μπορούν να αντιμετωπισθούν με πρόγραμμα «Πρώιμης Εξατομικευμένης Παρέμβασης». Επίσης με τη χορήγηση του Τεστ δημιουργείται μία εικόνα του Μαθησιακού Προφίλ του παιδιού, για το οποίο οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και γονείς πρέπει να είναι ενημερωμένοι.

Που γίνεται το Α΄ Τεστ;

Το Α΄ Τεστ διεξάγεται σε κέντρα ειδικών θεραπειών από πιστοποιημένους επαγγελματίες Ειδικής Αγωγής.

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.