Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης
Τρόπος λειτουργίας ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε

Τρόπος Λειτουργίας ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε

Διάρκεια, Συχνότητα, Πλαίσιο Συνεδριών

Οι συνεδρίες γίνονται σε συγκεκριμένη, ορισμένη και σταθερή ώρα και ημέρα/ες της εβδομάδας από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο κάθε έτους.   Ειδικά για τα ομαδικά προγράμματα θα σας γνωστοποιείται η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης.

 • Ατομικές  θεραπευτικές συνεδρίες  παιδιών/εφήβων: 45 λεπτά
 • Ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες ενηλίκων: 50 λεπτά. Η συνεδρία λαμβάνει χώρα συνήθως κάθε βδομάδα ή ανά δεκαπενθήμερο για όσο διάστημα προσδιορίσει ο συμβουλευόμενος μαζί με το/τη θεραπευτή/ρια. Το διάστημα αυτό μπορεί να επαναπροσδιοριστεί στην πορεία.
 • Οικογενειακή Θεραπεία: 60 λεπτά
 • Θεραπεία ζεύγους: 60 λεπτά
 • Θεραπευτικές ομάδες  παιδιών/εφήβων: 1 ½ ώρα
 • Ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες παιδιών/εφήβων: 1  ή 1½ ώρα ανάλογα με την ομάδα
 • Θεραπευτικές ομάδες ενηλίκων: 1½  ή 2 ώρες ανάλογα με την ομάδα
 • Ομάδες γονέων: 1 ή  1 ½ ώρα ανάλογα με την ομάδα

Οι συνεδρίες γίνονται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν θεραπευτικές συνεδρίες μέσω skype ή viber  εφόσον ενδείκνυται και είναι πρακτικά εφικτό.
Οι θεραπευτικές ομάδες συναντώνται 11 μήνες το χρόνο (Σεπτέμβριος-Ιούλιος). Δε συναντώνται σε επίσημες αργίες, καθώς και δύο δεκαπενθήμερα Χριστουγέννων και Πάσχα. Οι θεραπευτικές ομάδες είναι πάντα «ανοικτές» σε νέα μέλη.

Ενημέρωση των Γονέων / Κηδεμόνων

Η ενημέρωσή σας για την εξέλιξη του παιδιού πραγματοποιείται στα πλαίσια της συμβουλευτικής γονέων. Για τα προγράμματα αποκατάστασης μπορείτε να έχετε ολιγόλεπτη ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος του παιδιού σας από τον κατά περίπτωση θεραπευτή στα χρονικά πλαίσια μιας συνεδρίας.
Στις περιπτώσεις ψυχοθεραπείας του παιδιού ,η ενημέρωση σας για την πορεία του προγράμματος γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια της συμβουλευτικής των γονέων και διέπεται από τις αρχές προστασίας του επαγγελματικού απορρήτου ως προς το περιεχόμενο της ψυχοθεραπείας. Ο μοναδικός λόγος άρσης του εν λόγω απορρήτου αποτελούν θέματα απειλής για τη ζωή, ασφάλειας και ακεραιότητας του παιδιού.

Διαδικασία & Θεραπευτική Σχέση

Η θεραπευτική σχέση βασίζεται στην αρχή της εμπιστευτικότητας. Η αρχή αυτή δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που ο συμβουλευόμενος εκφράσει συγκεκριμένη απειλή εναντίον της ζωής κάποιου συνανθρώπου. Επίσης, εναντίον της δικής του ζωής βρισκόμενος ταυτόχρονα σε κατάσταση συναισθηματικής σύγχυσης

Η θεραπευτική διαδικασία τόσο στις ατομικές συνεδρίες όσο και στην ομάδα βασίζεται σε ένα εμπλουτισμένο συστημικό θεωρητικό μοντέλο, το οποίο αντιμετωπίζει το όποιο πρόβλημα μέσα στο πλαίσιο (σύστημα) που εμφανίζεται. Συγκεκριμένες οδηγίες για τη δουλειά σε ομάδα δίνονται στα υποψήφια μέλη των ομάδων πριν την ένταξή τους σε αυτή. Στις ομάδες ψυχοθεραπείας ενηλίκων η θεραπευτική πορεία των μελών  περιγράφεται μέσα από τρία στάδια. Η θεραπευτική πείρα και οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι για την ολοκλήρωση και των τριών σταδίων τα μέλη χρειάζονται το λιγότερο τρία χρόνια, αν και η πορεία κάθε μέλους είναι προσωπική και ξεχωριστή.  Τα μέλη δε δεσμεύονται να μείνουν στην ομάδα  πέραν του διαστήματος που κάθε μέλος θεωρεί επιθυμητό. Σε κάθε περίπτωση, η ομαλή ολοκλήρωση της θεραπευτικής διαδικασίας και  ο αποχωρισμός από την ομάδα θεωρούνται  ουσιαστικές εμπειρίες και γίνονται κατόπιν σχετικής  προετοιμασίας και διαδικασιών. Τα μέλη των ομάδων παρακαλούνται να ειδοποιούν στις περιπτώσεις που χρειαστεί να λείψουν. 

Επίσης, έχουν το δικαίωμα να ζητούν επιπλέον ατομικά ραντεβού εφόσον το θεωρήσουν αναγκαίο. Οικογενειακές συνεδρίες αποφασίζονται από κοινού με τους θεραπευτές εφόσον κριθούν χρήσιμες.

Συνιστούμε στα μέλη των ψυχοθεραπευτικών ομάδων να αποφεύγουν να αναπτύσσουν φιλικές ή κοινωνικές επαφές με τα υπόλοιπα μέλη εκτός της ομάδας καθ’ όλο το διάστημα της θεραπευτικής τους πορείας. Αυτό περιλαμβάνει τηλεφωνικές επικοινωνίες με στόχο την κοινωνική επαφή και τις συνομιλίες μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητό ότι η ομάδα έχει στόχο να διευκολύνει τις κοινωνικές σχέσεις των μελών της, αλλά δεν  προσφέρει η ίδια ευκαιρίες για τέτοιου είδους σχέσεις. Εννοείται ότι απαγορεύεται η σύναψη ερωτικών σχέσεων μεταξύ μελών της ίδιας ομάδας. 

Τα μέλη των ομάδων ψυχοθεραπείας είναι απαραίτητο να κατανοούν και να σέβονται την αρχή της εμπιστευτικότητας. Δε συζητούν και δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες για την ταυτότητα και τις εμπειρίες συγκεκριμένων μελών της ομάδας πέραν των ορίων της ομάδας, ούτε σε τρίτα πρόσωπα αλλά ούτε και μεταξύ τους. Δεν  κάνουν ‘κουτσομπολιό’ για άλλα μέλη της ομάδας πριν ή μετά την έναρξη της ομάδας,  ούτε κάνουν παράπονα εκτός ορίων ομάδας για άλλα μέλη ή για τους θεραπευτές.

Συνέχεια & Συνέπεια του Προγράμματος

Η συμμετοχή του παιδιού /εφήβου και των γονέων του με συνέπεια στο Πρόγραμμα αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης.
Η παράλειψη συνεδριών ή η διακοπή του Προγράμματος για μεγάλο χρονικό διάστημα οδηγεί στην αποδυνάμωση του προγράμματος και της θεραπευτικής σχέσης με τον θεραπευτή και, ενδεχομένως, στην απώλεια δεξιοτήτων.
Αναπληρώσεις συνεδριών προγραμματίζονται σε περίπτωση απουσίας του θεραπευτή ή/και αργίας του Κέντρου πέραν των επίσημων αργιών.
Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας σας, παρακαλούμε να ενημερώνετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Σε αυτή την περίπτωση, θα εξετάζεται η δυνατότητα αναπλήρωσης της συνεδρίας, στα πλαίσια της διαθεσιμότητας του προγράμματος του Κέντρου και του κατά περίπτωση θεραπευτή. Σε περίπτωση ακύρωσης συνεδρίας την ίδια μέρα, δεν προβλέπεται αναπλήρωση. Αν η ειδοποίηση δεν είναι έγκαιρη η συνεδρία που ακυρώθηκε πληρώνεται κανονικά παρά την ακύρωση

Τηλεφωνική Επικοινωνία

Οι συμβουλευόμενοι έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους θεραπευτές τους τις καθημερινές μέρες (εκτός Σαββατοκύριακου) για να κλείσουν κάποιο έκτακτο ραντεβού ή για να ειδοποιήσουν για ακύρωση ραντεβού. Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν οποτεδήποτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τροποποίηση - Λήξη Προγράμματος

Τα προγράμματα διακόπτονται ή τροποποιούνται με πρόταση της θεραπευτικής διεπιστημονικής ομάδας εφόσον α)ολοκληρωθούν ή β)προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης τους από την εικόνα και τις ανάγκες του παιδιού ή γ) κατόπιν δικού σας σχετικού αιτήματος.
Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση/διακοπή ή τροποποίηση τίθενται προς συζήτηση και νέα συμφωνία στη συμβουλευτική. Τυχόν αναφερόμενη επιθυμία του παιδιού για διακοπή/τροποποίηση του προγράμματος του ενδείκνυται  να ανοιχτεί προς συζήτηση στα πλαίσια της θεραπείας του.
Προκειμένου να διακοπεί ομαλά η συνεργασία, ή/και να ολοκληρωθεί η θεραπεία, και να μη διαταραχθεί η σχέση θεραπευόμενου και  θεραπευτή/ τους θεραπευτές απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη της απόφασης με την οικογένεια και την υλοποίηση της.
Το ελάχιστο απαραίτητο διάστημα προς εξασφάλιση της παραπάνω συνθήκης είναι 2 συνεδρίες για τα προγράμματα αποκατάστασης και 1 μήνας (4 συνεδρίες) για τα προγράμματα ψυχοθεραπείας.

Προσέλευση - Αποχώρηση – Ακυρώσεις συνεδριών

Η ημέρα και ώρα διεξαγωγής των συνεδριών είναι σταθερή και δεν τροποποιείται /επιμηκύνεται σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης.
Παραδίδετε πάντοτε το παιδί/έφηβο στο θεραπευτή και το παραλαμβάνετε εσείς, ή το άτομο που μας έχετε υποδείξει, με το τέλος της συνεδρίας.
Το κέντρο δεν ευθύνεται για τη φύλαξη των παιδιών/εφήβων πριν και μετά το τέλος της συνεδρίας.
Μπορείτε να περιμένετε το παιδί/έφηβο στο χώρο αναμονής.
Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, παρακαλούμε οι συζητήσεις στο χώρο αναμονής να γίνονται σε χαμηλούς τόνους και να αποφεύγεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας εγγράφως για την προσέλευση /αποχώρηση του εφήβου χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου και για την παραλαβή του παιδιού από άτομα άλλα πλην των γονέων - κηδεμόνων.
Το κέντρο θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά αν το παιδί δεν εμφανιστεί στην προκαθορισμένη συνεδρία χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από εσάς.

Πολιτική Ακυρώσεων Συνεδριών

Όταν ακυρώνετε τις συνεδρίες σας, λάβετε υπόψη ότι αυτό επηρεάζει: τον εαυτό σας και τη θεραπεία σας, έναν άλλο πελάτη που μπορεί να θέλει το χρονικό διάστημα του ραντεβού σας, τη γραμματεία που δεν προλαβαίνει να αναδιαμορφώσει τα προγράμματα των θεραπευτών αλλά και τους θεραπευτές που χρειάζεται να είναι ενήμεροι για τις ώρες εργασίας τους.

Σε περίπτωση ακύρωσης, όταν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ενημερώνετε τηλεφωνικά το αργότερο 24 ώρες πριν καθημερινές Δευτέρα - Παρασκευή στο ωράριο της γραμματείας:

 • Δευτέρα, Πέμπτη: 10.00 - 21.00
 • Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: 15.00 - 21.00
 • Σάββατο: 10.00 - 15.00

Σε διαφορετική περίπτωση στέλνετε email στο info@kepsype.gr ή αφήνετε το μήνυμα σας στο τηλεφωνικό κέντρο. 

 

Το Κέντρο αργεί κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:

 • Την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή)
 • Την περίοδο των Χριστουγέννων παραμένει κλειστό από 24 Δεκεμβρίου έως και 2 Ιανουαρίου.
 • Την 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια)
 • Την Καθαρά Δευτέρα
 • Την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή)
 • Την περίοδο του Πάσχα παραμένει κλειστό από Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη του Πάσχα.
 • Την 1η Μαΐου.
 • Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

*Τυχόν επιπλέον ημέρες αργίας θα αποτελέσουν αντικείμενο αναπλήρωσης των συνεδριών που θα απολεσθούν.

Οικονομικοί Όροι της Συνεργασίας

Η οικονομική συμφωνία του Κέντρου με κάθε οικογένεια είναι εξατομικευμένη και διαμορφώνεται με βάση το συμφωνημένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Το κόστος του προγράμματος που υποστηρίζεται από τα ασφαλιστικά ταμεία αντιστοιχεί σε ένα ημερολογιακό μήνα και είναι ανεξάρτητο από τις τυχόν απουσίες του παιδιού ή των γονέων. Οι συμβουλευόμενοι έχουν την υποχρέωση να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά από κάθε συνεδρία  ή ανά 15 μέρες ανάλογα με τη συμφωνία. 
Τα μέλη των ψυχοθεραπευτικών ομάδων έχουν την υποχρέωση να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για τους 11 μήνες λειτουργίας της ομάδας (εκτός του διαστήματος των καλοκαιρινών διακοπών). Οι ομάδες πληρώνονται με το μήνα ανεξαρτήτως παρουσιών και απουσιών στην ομάδα. Οι αργίες δεν εξαιρούνται των οικονομικών υποχρεώσεων. 

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.