Εποπτίες για επαγγελματίες

Εποπτείες

Το ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες εποπτείας σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς.

Σχετικά με τις εποπτείες

Οι εποπτείες  απευθύνονται σε Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (Ψυχολόγους , Ψυχοθεραπευτές , Ψυχιάτρους & Συμβούλους Ψυχικής Υγείας), Ειδικούς Παιδαγωγούς & Εκπαιδευτικούς καθώς επίσης και σε Λογοθεραπευτές-Λογοπεδικούς. Οι Εποπτείες έχουν στόχο θεραπευτικό, διαγνωστικό και καθοδηγητικό για το επαγγελματία. Επίσης δίνουν τη δυνατότητα στον επαγγελματία  να επικοινωνήσει και να μοιραστεί τους προβληματισμούς του και να υποστηριχθεί για τη δημιουργία κατάλληλου εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, παρέχοντας εποπτικό υλικό όπου κρίνεται απαραίτητο.

 

Πατήστε στις εποπτείες που σας ενδιαφέρουν για να διαβάσετε περισσότερα:

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.