Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

Παρασκευή, 26 Φεβ 2021

Το Αθηνά Τεστ είναι  ένα Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης, το οποίο δημιουργήθηκε και σταθμίστηκε στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο Τεστ αποτελεί ένα ψυχοδιαγνωστικό εργαλείο, το οποίο εντοπίζει τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. Μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά 5 έως 9 ετών, ωστόσο ενδείκνυται η χρήση του και σε μαθητές μεγαλύτερων τάξεων.

   Ο χαρακτήρας του είναι προληπτικός και θεραπευτικός ταυτόχρονα, διότι η χορήγηση του μας παρέχει μια αναλυτική εικόνα της υπάρχουσας μαθησιακής κατάστασης του παιδιού σε βασικούς τομείς ανάπτυξης. Παράλληλα εντοπίζει ελλείμματα του παιδιού σε συγκεκριμένες περιοχές για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της  κατάλληλής διδακτικής και θεραπευτικής παρέμβασης.

   Το Αθηνά Τεστ περιλαμβάνει 14 διαγνωστικές κλίμακες και μία συμπληρωματική. Με τη χορήγηση του αξιολογείται το επίπεδο και ο ρυθμός ανάπτυξης του παιδιού σε συγκεκριμένους αναπτυξιακούς τομείς, οι οποίοι είναι η  νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, η γραφο-φωνολογική ενημερότητα, καθώς και η νευρο-ψυχολογική του ωριμότητα. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολυθεματικό Τεστ, στο οποίο αξιολογούνται οι ενδοατομικές διαφορές των γνωστικών και ψυχογλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού, εντοπίζοντας ταυτόχρονα τυχόν αναπτυξιακά ελλείμματα.

   Έπειτα από τη χορήγηση του σχεδιάζεται το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα του εκάστοτε παιδιού με στόχο να ξεπεράσει τις δυσκολίες, τις οποίες παρουσιάζει σε μαθησιακό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα ενισχύοντας τα δυνατά του γνωστικά στοιχεία.

 

Επιστημονικά Άρθρα, Νέα & Σεμινάρια

Μην χάσετε τα ενημερωτικά e-mail μας με τα πιο πρόσφατα άρθρα, νέα και σεμινάρια του ΚΕ.ΨΥ.Π.Ε.